Investeringsbank som betjener Norden

Vi er betrodde investeringsbankrådgivere for bedriftseiere og toppledere i ledende investeringsselskaper og offentlig og privat eide selskaper over hele verden.

Følg oss

Lincoln Offices

Stockholm

Riddargatan 13 A
SE-11451 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 599 226 96

MAP

Lincoln International i Norge

Det nordiske kontoret, som startet som et regionalt oppkjøpsselskap basert i Stockholm, ble en del av Lincoln-familien i 2018. Det nordiske teamet har lang erfaring med å levere rådgivende tjenester av internasjonal standard til regionale og utenlandske klienter, med relasjoner og referanser i alle landene i regionen – Sverige, Norge, Danmark og Finland.

Lincoln International i Norge: Landets store oljerikdom skjermer økonomien mot globale sjokk. Det investeres fremdeles i industriselskaper i Norge, men andre vekstfremmende områder er teknologi og helse samt olje og gass.

Siden Lincoln ble grunnlagt i 1996, har firmaet vokst fra fire ansatte i Chicago til nesten 500 over hele verden. Vår styrke er evnen til å skape forbindelser med klienter, kolleger og investorer, og til å se ting i perspektiv for å finne strategiske og vellykkede løsninger på de unike mulighetene og utfordringene klientene våre står overfor.

Grunnleggerne våre er like engasjerte som de var den første dagen. De pleier kulturen, styrer strategien, investerer i viktige kunderelasjoner og ansetter og utvikler talenter. Et dyktig team av ledere supplerer dette med kunnskap om hvordan forandringer skjer i våre viktigste bransjer og produktgrupper.

Det tankegodset som har ligget til grunn helt fra starten av, lever videre i Lincoln i dag som globalt felleseie: et brennende ønske om å være best, en gründerånd understøttet av globale infrastruktur, fellesskap og samarbeid som gir et unikt perspektiv for klienter, integrering på tvers av grenser og grupper og høye standarder for integritet – i arbeidet vårt og i de interne og eksterne relasjonene våre.

Våre eksperter brenner for disse verdiene og leverer strategisk rådgivning og gjennomtenkt utførelse i hele Norden. Med lokal ekspertise, internasjonal innflytelse og bransjekunnskap har Lincoln International det som trengs for å levere fantastiske resultater på hvert oppdrag.

Karriere

I Lincoln International får du mulighet til å bli en del av en investeringsbank med en helt unik kultur. Du kommer i kontakt med toppledelsen i nyskapende selskaper og ledere i verdens fremste investeringsselskaper. Med tett oppfølging fra vårt team av erfarne fagfolk blir du bli en viktig bidragsyter til fortsatt vekst i vårt firma og til fremgang for våre klienter. Dine unike perspektiver og kunnskaper vil bidra til å forme fremdriften for et bredt utvalg av transaksjoner i en omskiftelig miljø der samarbeid, integritet og tillit er grunnleggende for hvordan vi samarbeider med klienter … og hverandre.

Karrieremuligheter hos oss: nordics_careers@lincolninternational.com

Meet our Senior Team in the Nordic Region